Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych PEUK Sp. z o.o.


KONTAKT

adres Ku Słońcu 125a
71-080 Szczecin
zachodniopomorskie
telefon tel. pokaż

tel2. pokaż
email pokaż
Nazwa :

Konserwacja Cieków Szczecin

Opis:Firma działająca wiele lat na rynku cechuje się dobrą jakością prac jest wiarygodna, doświadczona, rekomendowana jest przez Inwestorów jako solidny i odpowiedzialny partner w realizowaniu tego typu prac np. Konserwacja Cieków Szczecin, niwelacja terenu Szczecin i okolice. Realizowanie zadań gospodarczych zrzeszonych spółek wodnych i usług zleconych przez osoby prawne i fizyczne.

- konserwacja i odbudowa urządzeń wodno melioracyjnych ( rowy, cieki, rzeki )
- konserwacja cieków 
- konserwacja cieków naturalnych
- wykonanie drenaży odwadniających,
- wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych wraz z ich umocnieniem,
- wykonanie przepustów drogowych,
- naprawa i odbudowa murów oporowych, bruków kamiennych na rzekach i potokach,
- oczyszczanie zbiorników wodnych,
- wycinka i karczowanie drzew i krzewów
- wycena robót melioracyjnych (kosztorysowanie)

Konserwacja Cieków Szczecin
Konserwacja cieków naturalnych Szczecin, Niwelacja Terenu Szczecin